Hãng điện thoại Au triển khai gói cước gọi quốc tế không giới hạn

Hãng điện thoại KDDI(Au) kết hợp với Okinawa Cellular triển khai gói cước mới gọi quốc tế không giới hạn giá rẻ bắt đầu từ tháng 3/2016. Người dùng có thể bắt đầu đăng ký dịch vụ từ 10/02/2016.

Cụ thể gọi cước như sau:
– Mỗi lần gọi không quá 15 phút. Mỗi 30 giây thêm sẽ bị tính thêm 20 yên.

– Mỗi tháng gọi không quá 50 cuộc. Mỗi cuộc gọi thêm sẽ bị tính 300 yên nếu dưới 15 phút
và 20 yên cho mỗi 30 giây quá.

– Hiện tại có thể gọi đến 23 nước trong đó có Việt Nam (các nước khác: Mỹ, Canada, Hawai, Peru, Anh, Hà Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippines …)

– Những người đang dùng gói cước Kakeho(カケホ) hoặc Super Kakeho (スーパーカケホ) có thể đăng ký dịch vụ này. Giá cước 980 yên/tháng cho người đang dùng gói dữ liệu Data Teigaku 5/8/10/13 (データ定額5/8/10/13) và 1480 yên/tháng cho người dùng Data Teigaku 2/3 (定額2/3).

(Tin tổng hợp từ japanese.engadget.com)

Xin vui lòng không đăng lại nội dung trên trang này nếu không được phép của chúng tôi.

Hãy chia sẻ bài viết này nhé!