Bắt đầu cấp thẻ cá nhân My number từ hôm nay

Hôm nay (08/01) là ngày bắt đầu cấp thẻ mã số cá nhân my number (thẻ bao gồm ảnh cá nhân và chip IC, có thể dùng để chứng minh nhân thân)

Vào sáng ngày mồng 8 tháng 1, nhân viên của quận Itabashi, Tokyo đã bắt đầu nhận thẻ này. Theo thống kê, đến ngày 06/01 đã có khoảng 3200.000 đơn đăng ký cấp thẻ.

*Thẻ cá nhân là thẻ có ảnh, tên, địa chỉ, giới tính, ngày tháng năm sinh ở mặt trước và 12 mã số cá nhân ở mặt sau. Vào cuối năm 2015, mỗi công dân ở Nhật được cấp 1 có mã số cá nhân(1 mảnh giấy nhỏ có ghi mã số cá nhân my number) và việc đổi thành thẻ cá nhân (my number card) là tự nguyện. Thẻ cá nhân vì có cả ảnh cá nhân nên có tác dụng chứng minh nhân thân.

(Tổng hợp tin từ 47news.jp)

Xin vui lòng không đăng lại nội dung trên trang này nếu không được phép của chúng tôi.

Hãy chia sẻ bài viết này nhé!