[Ngữ pháp N5] Tổng hợp từ nghi vấn N5:「疑問詞」

Download bản PDFTunghivan_N5

疑問詞 (ぎもんし) – Từ nghi vấn/ Từ để hỏi:

 1. Cái gì, gì: なん、なに
 2. Ai: だれ、 どなた[lịch sự]
 3. Của ai: だれの、 どなたの[lịch sự]
 4. Với ai: だれと、どなたと[lịch sự]
 5. Số bao nhiêu: なんばん
 6. Mấy giờ: なんじ
 7. Bằng cách nào, phương tiện nào : なんで、 なにで
 8. Thứ mấy: なんようび
 9. Ngày mấy : なんにち
 10. Tháng mấy: なんがつ
 11. Khi nào, bao giờ: いつ
 12. Bao nhiêu (tiền): いくら
 13. Bao nhiêu cái(đồ vật): いくつ、 なんこ[vật nhỏ]
 14. Bao nhiêu người: なんにん
 15. Bao nhiêu cái (đồ vật hình dáng dài như que, bút …): なんほん、 なんぼん
 16. Bao nhiêu chiếc/tờ (vật mỏng như giấy): なん まい
 17. Bao nhiêu quyển/cuốn: なんさつ
 18. Bao nhiêu lần, mấy lần: なんかい、 なんど
 19. Bao lâu (mất bao nhiêu giờ): なんじかん, なんじかん
 20. Bao nhiêu phút: なんぷん、 なんふん
 21. Bao lâu, bao nhiêu (số lượng): どのぐらい、 どのくらい
 22. Ở đâu: どこ、 どちら[lịch sự]
 23. Tại đâu (hành động gì xảy ra): どこで、 どちらで[lịch sự]
 24. Ở đâu (sự tồn tại của sự vật/người): どこに、どちらに [lịch sự]
 25. Đến đâu (hướng đi): どこに(どこへ)、 どちらに(どちらへ)[lịch sự]
 26. Cái nào: どれ、どちら [lịch sự]
 27. Cái… nào: どの+[danh từ]、 どちらの+[danh từ] [lịch sự]
 28. Của công ty/nước nào: どこの+[danh từ]、どちらの[danh từ] [lịch sự]
 29. Vì sao: どうして、 なんで、 なぜ[lịch sự] 

Xin vui lòng không đăng lại nội dung trên trang này nếu không được phép của chúng tôi.

Like facebook BiKae để cập nhật bài viết mới