[Ngữ pháp N3] ~ ばと思う/ ~ ばいいのに/ ~ ばよかった

Cấu trúc: [Thể điều kiện ば] + (いい)と思う/ いいのに/ よかった

* Xem lại về cách chia thể điều kiện ば tại đây.

Ý nghĩa:

1. ~ ば(いい)と思う: Thể hiện ước muốn, hy vọng của người nói về một việc gì đó. Trong hội thoại hàng ngày có thể thay 「と思う」 bằng 「なあ」. 

① だれかいい人と出会えればと思って、パーティ一に行った。

→ Tôi đã đến dự tiệc với mong muốn gặp được ai đó thú vị.

② あんなすてきな人が恋人なら(いい)なあ

→ Người tuyệt vời như vậy mà là người yêu tôi thì tốt biết mấy.

③ 新しい部屋があればと思う

→ Có căn hộ mới thì tốt nhỉ.

④ 雨が降(ふ)らなければ(いい)と思います

→ Hy vọng là trời sẽ không mưa.

(*) Mẫu câu 「~いただければと思います」 hay được dùng như một lời đề nghị lịch sự trong hội thoại trang trọng hay trong thư/mail công việc. 

① お時間のあるときに返信いただければと思います

→ Xin vui lòng hồi âm lại cho tôi khi có thời gian.

② これは、私の個人的な意見として聞いていただければと思います

→ Đây chỉ là ý kiến cá nhân nên tôi rất biết ơn nếu quý vị lắng nghe.

③ ご理解(りかい) いただければと思います

→ Rất mong quý vị/quý khách hiểu cho.2. ~ばいいのに: “Giá mà… thì tốt…” Thể hiện sự nuối tiếc của người nói về việc gì đó không đúng như mong muốn hay dự định của mình.

① このかばん、ほしいけど高いなあ。もっと安ければいいのに

→ Tôi rất muốn có cái cặp này nhưng mà đắt quá nhỉ. Giá mà rẻ hơn thì tốt.

② 金持ちであればいいのに

→ Giá mà tôi giàu thì tốt biết mấy.

③ 君と一緒にパーティーに行ければいいのに

→ Giá mà em có thể cùng anh đi dự tiệc.

④ お父さんがここにいて、私達を助けてくれればいいのに

→ Giá mà có bố ở đây giúp đỡ chúng ta nhỉ.

⑤ もっと日本語の勉強をすればいいのに

→ Giá mà tôi học tiếng Nhật nhiều hơn (thì có phải tốt không?)

3. ~ばよかった: “Lẽ ra … nên/ không nên…”. Mẫu này cũng mang ý diễn tả sự nuối tiếc nhưng là nuối tiếc về những việc đã làm/ không làm trong quá khứ

① 漢字が書けない。学生のとき、もっと勉強すればよかった

→ Tôi không viết được kanji. Lẽ ra tôi nên học chăm hơn khi còn là sinh viên.

② 頭(あたま)が痛(いた)い。昨日あんなにお酒を飲まなければよかった

→ Đau đầu quá. Lẽ ra hôm qua không nên uống nhiều rượu như thế.

③ 遅刻(ちこく) してしまった。もっと早く家を出(で)ればよかった

→ Đi muộn mất rồi. Lẽ ra nên rời nhà sớm hơn.

④ 田中さんにあんなことを言わなければよかった

→ Lẽ ra cậu không nên nói điều đó với Tanaka.

Xin vui lòng không đăng lại nội dung trên trang này nếu không được phép của chúng tôi.

Like facebook BiKae để cập nhật bài viết mới