[Ngữ pháp N2] 〜 どころか

Cấu trúc: Động/ tính từ thể thường  + どころか 

*** Tính từ -na/ Danh từ + どころか 

Ý nghĩa 1: AどころかB nghĩa là “không những không phải A mà ngược lại B/ không phải A, mà lại hoá ra B”. Mẫu câu nhấn mạnh kết quả trái ngược với suy đoán hoặc mong muốn, thường mang ý than thở, phê phán, nhưng cũng có thể diễn tả sự ngạc nhiên (“không những không phải A mà lại được B”)


Ví dụ:

① 夏なのに、やせるどころか、逆(ぎゃく)に太(ふと)ってしまいました。

→ Mặc dù là mùa hè, nhưng chẳng gầy đi tí nào mà ngược lại còn bị béo lên.

② のままじゃ、時間(じかん)間(ま)合(あ)どころか1時間ぐらい遅刻(ちこく)しちゃうよ。

→   Cứ như thế này thì không những không đến đúng hẹn mà ngược lại còn bị muộn mất 1 giờ.

③ そんな食べ物、健康(けんこう)になるどころか、病気(びょうき)になっちゃうよ。

→   Cái đồ ăn như thế, không những không tốt cho sức khoẻ mà ngược lại còn gây thêm bệnh ấy chứ.

④ 叱られるのを覚悟(かくご)して、父親(ちちおや)と反応(はんのう)の意見(いけん)を言ったら、叱られるどころか、すごくほめられた。

→ Đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị mắng, tôi nói với bố ý kiến phản đối của mình, nhưng chẳng những không bị mắng mà lại còn rất được khen ngợi nữa.

Ý nghĩa 2AどころかB nghĩa là “đến B còn chưa được chứ đừng nói đến A” (A mức độ cao hơn B)

① 妹いもうとは、フランス語どころか英語もよく話せないのに、一人でパリに観光(かんこう)に行った。

→   Em gái tôi, đến tiếng Anh còn chả nói được chứ đừng nói đến tiếng Pháp, thế mà 1 mình đi Pari du lịch.

② 忙しくて、旅行(りょこう)に行くどころか、土日も仕事をしていました。

→   Bận quá, đến thứ 7 chủ nhật còn phải đi làm chứ nói gì đến đi du lịch.

③ 彼はオリンピックの金メダル候補(こうほ)だったが、今回のけがで、金メダルどころか、出場(しゅつじょう)できるかどうかもわからない状態(じょうたい)だ。

→  Anh ấy là ứng cử viên cho huy chương vàng Olympic, nhưng với chấn thương lần này thì anh ấy đang ở trong tình trạng còn chưa biết có tham dự được hay không, chứ đừng nói đến việc giành huy chương vàng.

Ý nghĩa 3:không phải chỉ … mà còn (hơn thế)

① A: ワンピース好き?ー B: 好きどころか、マンガは全部(ぜんぷ)持ってるよ。

→   A: Cậu thích “One piece” chứ?  ー B: Không phải chỉ có thích, tớ còn sở hữu nguyên cả bộ truyện tranh đấy.

② A: あの人のこと、知ってる?ー B: 知ってるどころか、私の兄ですよ。

→ A: Cậu biết gì về người kia không? ー B: Không phải chỉ biết mà anh ấy còn là anh trai tôi đấy.

Xem các bài đã đăngTổng hợp ngữ pháp N2

 

Xin vui lòng không đăng lại nội dung trên trang này nếu không được phép của chúng tôi.

Hãy chia sẻ bài viết này nhé!