[Ngữ pháp N4]: ~ことができる

Mẫu câu này diễn đạt khả năng làm việc gì đó.

Cấu trúc: [Động từ thể từ điển] + こと + が + できる: Có thể làm gì

Ví dụ:

  1. 英語 (えいご) を話す (はなす) ことができます。Tôi có thể nói tiếng Anh.
  2. すしを食べることができる。Tôi có thể ăn sushi.
  3. 漢字(かんじ)を書く (かく)ことができます。Tôi có thể viết kanji.

Thể phủ định:  [Động từ thể từ điển] + こと + が + できない: Không thể làm gì

Ví dụ:

  1. 英語 (えいご) を話す (はなす) ことができません。Tôi không thể nói tiếng Anh.
  2. すしを食べることができない。Tôi không thể ăn sushi.
  3. 漢字(かんじ)を書く (かく)ことができません。Tôi không thể viết kanji.

Xin vui lòng không đăng lại nội dung trên trang này nếu không được phép của chúng tôi.

Like facebook BiKae để cập nhật bài viết mới