[Ngữ pháp N5] ~なければいけない/~ なくてはいけない: Phải (làm gì đó)

Chúng ta đã học mẫu câu 「~なければならない/ なくてはならない」với ý nghĩa diễn đạt một hành động bắt buộc, cần phải làm. Mẫu câu trong bài này 「~なければいけない/ なくてはいけない」cũng có ý nghĩa, cách chia động từ và cách dùng tương...Xem chi tiết

[Ngữ pháp N5] ~なければならない/~なくてはならない:Phải (làm gì đó)

Mẫu câu này diễn đạt sự bắt buộc, cần thiết phải làm gì: Không thể không làm. Cấu trúc:  [Động từ thể ない (bỏ ない)] +  なければならない/なくてはならない。 → Lịch sự hơn: ならない → なりません * Xem lại cách chia động từ thể ない t...Xem chi tiết