[Ngữ pháp N2] ~ に先立って

Cấu trúc: [動] 辞書形 (の) / [名] + に先立って (にさきだって)

Ý nghĩa: Trước, trước khi Ví dụ:

① 会議に先立って、メンバーの紹介が行われた。

→ Việc giới thiệu các thành viên được diễn ra trước buổi họp.

② 試合を始めるのに先立って、ルールの説明が行われます。

→ Luật chơi được giải thích trước khi trận đấu bắt đầu.

③ 開会(かいかい)に先立って花火が打(う)ち上げられた。

→ Pháo hoa được bắn trước giờ khai mạc.

④ 新しい店のオープンに先立って、毎日打ち合わせが行われた。

→ Trước khi mở quán mới, mỗi ngày đều có các cuộc gặp mặt thương lượng.

⑤ 新車の発売(はつばい)に先立って、展示会(てんじかい)が開かれた。

→ Triển lãm được diễn ra trước khi xe mới được đưa ra bán.

Xin vui lòng không đăng lại nội dung trên trang này nếu không được phép của chúng tôi.

Hãy chia sẻ bài viết này nhé!