[Từ vựng N5] Các danh từ liên quan đến gia đình

Phân biệt cách nói về gia đình mình và gia đình người khác

Download bản PDF: kazoku

giadinh


Xin vui lòng không đăng lại nội dung trên trang này nếu không được phép của chúng tôi.

Like facebook BiKae để cập nhật bài viết mới