Tổng hợp từ vựng N5

Bảng chữ hiragana

Bảng chữ katanaka

Từ vựng (khoảng 800 từ – cập nhật hàng tuần):

1~10       11~20      21~30     31~40     41~50     51~60      61~70     71~80   81~90    91~100    101~110    111~120   121~130   131~140   141~150   151~160   161~170  171~180    181~190    191~200   201~210   211~220   221~230   231~240   241~260   261~280

Danh sách toàn bộ động từ N5 (PDF)121dongtuN5-thetudien&masu

Danh sách toàn bộ tính từ N5 (PDF)Tinhtu_N5

Một số cách diễn đạt thông dụng trong hội thoại hàng ngày (PDF): N5expression

Xin vui lòng không đăng lại nội dung trên trang này nếu không được phép của chúng tôi.

Like facebook BiKae để cập nhật bài viết mới