Làm sao để giỏi tiếng Nhật? – Lời nói đầu

Trong loạt bài viết “Làm sao để giỏi tiếng Nhật” này, mình tập trung đề cập đến thái độ và nhận thức khi học, hơn là vấn đề phương pháp học. Mình nghĩ thái độ và nhận thức rất quan trọng, nó quyết định xem bạn có thể đi đường dài với tiếng Nhật hay không. Sau nhiều năm học tiếng Anh, mình rút ra một số kinh nghiệm và thử áp dụng cho việc học tiếng Nhật. Qua đó, mình đúc kết được rằng có một số nguyên tắc có thể áp dụng cho việc học mọi ngoại ngữ nói chung và tiếng Nhật nói riêng, nên mình xin chia sẻ trong các bài viết này.
Mình chia loạt bài viết này làm ba phần:
1. Chuẩn bị tâm lý: đề cập đến những điều nên biết trước khi bắt đầu học tiếng Nhật.
2. Những điều nên biết trong quá trình học
3. Chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Nhật: mình đưa ra phương pháp tự học của bản thân để các bạn tham khảo.

Link phần 1: Chuẩn bị tâm lý: Những điều nên biết trước khi bắt đầu học tiếng Nhật

Xin vui lòng không đăng lại nội dung trên trang này nếu không được phép của chúng tôi.

Like facebook BiKae để cập nhật bài viết mới