Bài kiểm tra Kanji N5

Bấm vào Quiz để làm bài. Với mỗi bài kiểm tra (quiz), bạn chọn câu trả lời của mình bằng cách nhấn vào ô tròn. Sau khi hoàn thành xong tất cả 10 câu của mỗi quiz, bấm nút CHECK ở phía dưới cùng của bài kiểm tra để xem điểm. Những câu trả lời đúng sẽ được đánh dấu tròn “o” ở ô vuông bên phải mỗi câu hỏi, câu nào sai sẽ nhận dấu “x”.

Quiz 1    Quiz 2     Quiz 3    Quiz 4   Quiz 5    Quiz 6    Quiz 7     Quiz 8     Quiz 9     Quiz 10

Nguồn: MLC Tokyo


 

Xin vui lòng không đăng lại nội dung trên trang này nếu không được phép của chúng tôi.

Like facebook BiKae để cập nhật bài viết mới