Hướng dẫn đăng ký thi JLPT tại Nhật trên internet

Ảnh: jlpt.jp
Ảnh: jlpt.jp

⑥ Kiểm tra lại thông tin một lần nữa, nếu OK rồi thì nhấn 「登録する」(Đăng ký), nếu muốn sửa thông tin thì nhấn nút 「戻る」(Quay lại):

jlpt7


⑦ Thông báo link xác nhận đăng ký đã được gửi về email của bạn.

jlpt8

⑧ Mở email, tìm email mới được gửi từ “myjlpt”, bấm vào link đính kèm:

jlpt9

jlpt10

 

⑧ Bấm vào link ở trên sẽ hiện ra trang này, bạn gõ mật khẩu tự đặt vào và nhấn 「送信する」(Gửi). Đây sẽ là mật khẩu để bạn log in sau này nên nhớ ghi và lưu lại nhé.

jlpt11

⑨ Hoàn thành đăng ký, quay lại trang chủ để đăng nhập 「ホーム戻る

jlpt12

⑩ Mở email ra để lấy ID mới lập. Bạn nhớ lưu ID này và mật khẩu vừa đăng ký ở trên để sau này có thể xem điểm và đăng ký thi các lần sau.

jlpt13

2. Đăng nhập MyJLPT và đăng ký thi

① Quay lại trang chủ, nhấn vào 「ログイン」để đăng nhập.

jlpt14

Xin vui lòng không đăng lại nội dung trên trang này nếu không được phép của chúng tôi.

Like facebook BiKae để cập nhật bài viết mới